Nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen; tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın, CUMHURBAŞKANI – MİLLETVEKİLİ ve BELEDİYE BAŞKANI olma istekli adaylık başvuruları kesinlikle kabul edilemez. Ti mur EREN 15. Ocak. 2014


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

A N K A R A

DİLEKÇEM’ in ÖZÜ :

1- Halen başbakanlık makamında oturmakta olan nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen, tarikatçı Recep Tayyip ERDEOĞAN’ ın; 2003 yılı’ ndaki Siirt milletvekilliği ile birlikte, akabindeki başbakanlığı kesinlikle gayrimeşrudur ve kendisi – partisi AKP ve bakanlık koltuklarını peşkeş çektiği yoldaşları hakkında yasal ve Anayasal müeyyidelerin dakika geçirilmeden tavizsiz uygulanması gerekmektedir. Şöyleki;

2002 Genel seçimi’ nin devamı olan, 2003 yılı Y E N İ L E N E N ( yeni seçim değil ) Siirt milletvekilliği seçiminde; ANAYASA ve YASALAR paspas gibi çiğnenerek, ayrıca meşruiyet ile de uzak – yakın hiçbir ilgisi olmayan yöntemlerle; nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen; tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN’ a; önce SİİRT MİLLETVEKİLLİĞİ; akabinde de Başbakanlık makamı GAYRİMEŞRU YÖNTEMLERLE ve YOK HÜKMÜNDEKİ kararlarla bahşedilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın; yok hükmündeki Siirt milletvekili olduğu gerekçesine dayanılarak TBMM’ de yemin ettirildiği andan itibaren; gayrimeşru bu işleme karşı çıkmak bir yana, maalesef alkış tutarak destek olan; başta Recep Tayyip ERDOĞAN – Abdullah GÜL – Cemil ÇİÇEK – Bülent ARINÇ’ la birlikte çok sayıdaki AKP linin ve Kemal KILIÇDAROĞLU – Deniz BAYKAL başta olmak üzere çok sayıdaki CHP’ linin milletvekillikleri de, o andan itibaren sakatlanmıştır.

Buradaki sakatlıkları 2 ( iki ) madde halinde dile getiriyorum.

A- Siirt ilimizde 2003 yılı’ nda yapılan milletvekili seçimi, yeni seçim değil, Y E N İ L E N E N seçimdir. ANAYASA ve YASALAR gereği 2002 Milletvekili genel seçimleri’ nde nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen, tarikatçı RECEP TAYYİP ERDOĞAN; AKP genel başkanı sıfatı ile, İstanbul’ dan milletvekili adayı gösterilmiş ancak; Siirt ilimizde önceki yıllarda yaptığı 1,5 saatlik konuşmasında “HALKI DİN VE IRK FARKLILIĞI GÖSTEREREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK “ suçundan kesinleşmiş hapis cezası’ nı da hapisanede yatarak fiilen çekmiş olmasına binaen, milletvekili adayı olabilme şartlarını hukuken taşımadığı için; İstanbul’ dan milletvekili adayı yapılamamıştır. 2002 milletvekili genel seçimleri ile oluşan TBMM; kendi varlık nedeni olan ve işlemleri tamamlanmış 2002 seçimleri hakkında düzenleme yapamaz. Ayrıca 2002 seçimleri ile oluşmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin yaptığı yasa ve Anayasa değişikliğinde “ Nakşibendi Tarikatı iskenderpaşa dergâhı müridi; tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN, Siirt’ te 2003 yılı’ nda yenilenecek 2002 Siirt milletvekili seçiminde, SİİRT AKP milletvekili aday listesinin en başına hiçbir kıstas aranmaksızın paraşütle getirtilip oturtulur “ diyen bir madde var da bizim haberimiz mi yok?

2002 Genel seçimleri ile oluşan TBMM; Recep Tayyip ERDOĞAN için yapıldığı aşikâr olan ANAYASAL ve YASAL düzenlemeleri yaptıktan sonra ( Recep Tayyip ERDOĞAN’ ı seçilebilir konuma getirdikten sonra ), YENİ SEÇİM KARARI ALARAK, kendisini FESHEDİP yeni seçimlere gitse idi; Recep Tayyip ERDOĞAN’ da, dilediği yerden önce Milletvekili seçilir, akabinde de BAŞBAKAN olabilirdi.

Arzettiğim YASA ve ANAYASA ihlali yöntemiyle kendisine Siirt il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu’ nca bahşedilmiş olan YOK HÜKMÜNDE’ ki ( olmayan ) SİİRT MİLLETVEKİLLİĞİ payesi ile, 2003 – 2007 arasındaki Başbakanlığı’ nı da, o tarihteki MER’İ YASA ve ANAYASA HÜKÜMLERİ GEREĞİ; YOK HÜKMÜNDE ( Gayrimeşru ) kabul etmemiz gerekmektedir.

BYSK ve Siirt il seçim kurulu; 2002 Genel seçimlerinde YASA ve ANAYASA hükümleri gereği seçimlerde aday olabilme şartlarına hiçbir şekilde haiz olmayan Recep Tayyip ERDOĞAN isimli nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridini; hokkabazın şapkasından AKREP ya da YILAN çıkardığı gibi, nasıl SİİRT ili AKP milletvekili aday listesinin en başına PARAŞÜTLE getirterek oturtabilmiştir?. Bu işlemin tesisini gerçekleştiren 2002 – 2003 yılları SİİRT İL SEÇİM KURULU başkan ve üyeleri ile birlikte, YÜKSEK SEÇİM KURULU başkan ve üyeleri de telâfisi imkânsız çok büyük YASAL ve ANAYASAL suç işlemişlerdir. 2002 Yılı Siirt il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile birlikte, yüksek seçim kurulu başkan ve üyeleri hakkında YASAL ve ANAYASAL müeyyidelerin tavizsiz uygulanması gerekmektedir.

Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın SİİRT milletvekili yapılması ( atanması ) olayı, tereddütsüz gayrimeşru bir işlemdir ve YOK HÜKMÜNDEDİR. Siirt milletvekilliği gayrimeşru yöntemlerle kendisine bahşedildiği için de, 2003 – 2007 yılları arasındaki başbakanlığı da gayrimeşrudur ve YOK HÜKMÜNDEDİR. Bu dönemde hükümet tasarrufu olarak parlâmentoya sevkedip; parlâmentodan geçirdikleri tüm KANUNLAR – KARARLAR – KARARNAMELER ile birlikte; bu hükümetin yaptığı tüm atamaların ve harcamaların da YOK HÜKMÜNDE ( GAYRİMEŞRU ) olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip ERDOĞAN ile birlikte 2003 – 2007 yılları arasında görev verdiği tüm bakanlarının YURT İÇİ ve YURT DIŞI’ ndaki menkul ve gayrimenkul hesaplarının tümüne, TC Devleti’ nce el konulmasını arz ve talep ediyorum.

2- Rahmetli Prof. NECMETTİN ERBAKAN ekolü’ nden, kamuoyumuz’ da DİNCİ YAZAR olarak bilinen sayın AHMET AKGÜL; yayınladığı yaklaşık 350 – 400 sahifelik “AKP. İNTİHARA GİDİYOR “ isimli kitabında, 4. Temmuz. 2003 günü SÜLEYMANİYE ( IRAK ) de, Özel Kuvvetler Komutanlığımız mensubu en seçkin 11 SUBAY ve ASTSUBAYIMIZ’ ın başlarına ÇUVAL GEÇİRİLMESİ olayının azmettiricilerinin ( başta Paul Wolfowitz olmak üzere, ABD yetkililerini bizzat teşvik ve tahrik ederek – ayartarak ); RECEP TAYYİP ERDOĞAN – ABDULLAH GÜL ikilisi olduğunu; bilgi ve belgeye dayalı olarak, son derecede açık bir şekilde dile getirmiştir. O tarihte Vatan gazetesi köşe yazarı olan sayın CAN ATAKLI’ da 26. Haziran. 2007 tarihli internet yazısında; konuyu tüm açıklığı ile kamuoyumuzun bilgisine sunmuştur.

Subay ve Astsubaylarımızın başlarına çuvalları ABD haydutlarına geçirttirttirtme olayı, çok açık şekilde ve tereddütsüz VATANA İHANET ETME ( VATAN HAİNLİĞİ ) SUÇU’ dur. Suçluların makam ve mevkilerine bakılmaksızın, kurulması MUTLAKA GEREKEN İSTİKLÂL MAHKEMESİ ya da benzeri ÖZEL MAHKEME’ lerde yargılanarak, müstehak oldukları cezalara çarptırılmaları gerekmektedir. Elim Süleymaniye olayı tezgâhçılardan Recep Tayyip ERDOĞAN "Amerikaya müzik notası mı vereceğiz? "- Dışişleri Bakanı ABDULLAH GÜL ise “Büyük devletler özür dilemez“ diyebilmişlerdir.

ÇUVAL olayının “ AKP İNTİHARA GİDİYOR “ isimli kitabın her satırının titizlikle incelenerek aydınlığa kavuşturulması hususu, Türk Silâhlı kuvvetlerinin komuta makamı olan GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’ nın da komuta ettiği TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ’ ne ve yüce Türk ulusu’ na karşı, NAMUS ve ŞEREF borcudur.

Ben sayın CAN ATAKLI’ nın 26. Haziran 2007 tarihli internet yazısını internet’ te tesadüfen bulduktan sonra; 14. Temmuz. 2008 tarihi’ nde, fotokopisini EK’ te sunduğum yazılı dilekçelerimi imzalıyarak; içişleri bakanlığı ile ( BEŞİR ATALAY ) birlikte, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için yolladım. Ankara basın savcılığı savcılarından sayın FERHAT YILDIRIM 30436 ( emekli ); benim hakkımda işlem yaptı ve takipsizlik kararı verdi. Sonradan herhalde AKP. lilerin baskısından olduğunu tahmin ettiğim sebeplerden dolayı, sayın savcı benim hakkımda dava açtı. Bu dava Ankara 4 ncü sulh ceza mahkemesinde 18. Kasım. 2009 günü 2009/689 dosya numarası ile görüldü. Davaya BÜLENT ARINÇ avukatı Av. Gökşin GÜLTEKİN, Dengir Mir Mehmet avukatı Av. Hayri Haköver ile Hüseyin ÇELİK avukatı Av. Fuat AKSOY müdahil olarak katıldılar. Yüce YARGITAY 2 nci ceza dairesi benim lehime olduğunu düşündüğüm gerekçelerle 2013/17108 sayılı kararı ile; Ankara 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesi’ nin kararını bozmuştur.

3- DOLMABAHÇE’ de Büyükanıt’ la AKP’ nin kapatılmasının engellenmesi mi konuşuldu?

Hem Recep Tayyip ERDOĞAN, hem de YAŞAR BÜYÜKANIT tarafından Mezara kadar saklanacağı söylenen DOLMABAHÇE SARAYI görüşmesinde neler konuşuldu? ve YAŞAR BÜYÜKANIT’ ın emrine PKK ile mücadele ettiği iddia edilerek, TC. Devleti kesesinden emekliliğinde kullanması amacı ile, TRİLYONLUK 1 ZIRHLI OTOMOBİL niçin tahsis edildi? Bu gerekçe dayanak olarak kabul edilecekse; sayın orgeneral İSMAİL HAKKI KARADAYI’ nın emrine en az 10, sayın org. HÜSEYİN KIVRIKOĞLU’ nun emrine de en az 5 zırhlı otomobil’ in tahsis edilmiş olması gerekirdi.

AKP. nin kapatılması davası ile, DOLMABAHÇE SARAYI görüşmesinin bir ilişkisi var mı?

Dolmabahçe sarayı görüşmesinde sağlandığı söylenen mutabakat sonucu, o dönemin Genelkumay Başkanı olan YAŞAR BÜYÜKANIT’ ın; Askeri Yargıtay kökenli emekli Anayasa Mahkemesi üyesi olan, sayın ABDULLAH NECMİ ÖZLER üzerinde, OYU’ nun rengini değiştirerek; AKP. nin KAPATILMAMASI yönünde OY kullanması hususunda bir etkisi ( telkini ) olmuşmudur? ve YAŞAR BÜYÜKANIT tarafından Recep Tayyip ERDOĞAN’ a bu yönde bir söz verilmişmidir? Bu hususların TC. Devleti devlet ciddiyeti ile araştırılmasını talebediyorum. Zira o tarihe kadar sayın ABDULLAH NECMİ ÖZLER; sürekli olarak AKP. nin kapatılması yönünde oy kullanan 6 sayın üye ile aynı istikamette oy kullanır idi.

Yine; AKP. nin kapatılma davası ile ilgili olarak, Hürriyet gazetesi köşe yazarı sayın YALÇIN DOĞAN’ ın; 22. Ağustos. 2008 günü HÜRRİYET GAZETESİ’ nde yayınladığı yazısının bir bölümünü de; ciddiyetle incelenmesi ve değerlendirilmesi dileklerimle burada dile getiriyorum.

“ AKP kapatma davası görüşülürken, karardan 1 hafta önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç TBMM Başkanlığına yazı yazarak, Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili tasarının bir an önce yasalaşmasını istiyor. İki ( 2 ) yıldır bekleyen tasarıyı AKP hemen öne çekiyor, istek yerine getiriliyor.

Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı AHMET AKYALÇIN aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi. Kapatma davasında oy kullanan bir üye. Tasarı mecliste kabul ediliyor. Bir hafta sonra AKP davasında AHMET AKYALÇIN kapatma aleyhine oy kullanıyor. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : Uyuşmazlık Mahkemesi yasasında yapılan değişiklik, mahkeme başkanı ve üyelerine KIYAK ÇEKİYOR. Ücret artışı, görev süresi uzatımı gibi. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : önünde kapatma davası bulunan yüksek mahkeme başkanı, kapatma kararının muhatabı olan iktidar partisinden, o dönemde hiçbir istekte bulunamaz. Hele de, kapatma davasına bakan mahkeme üyelerinden biri, bu istekten yararlanan konumda ise. “

Bunlara ilâve olarak, Anayasa mahkemesi üyesi sayın SERRUH KALELİ’ nin de, AKP. kapatma davası görüşülürken; toplantıdan bir gerekçe ile ayrılıp, başkan HAŞİM KILINÇ’ ın odasındaki telefondan; banka hesaplarını kontrol ettiği şeklindeki haberleri de basından okuyarak bilgi sahibi olmuştuk.

O L A Y L A R :

T.C. Devleti’ nin başbakanlık makamı; “ ZİMMET – İHALE’ YE FESAT KARIŞTIRMA – KALPAZANLIK – EVRAK’ TA SAHTECİLİK YAPMA “ suçları başta olmak üzere, hakkında çok sayıda suç isnadı bulunan; ayrıca İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı öncesi ORMAN ARAZİSİ ( YEŞİL ALAN ) üzerine KAÇAK İNŞAAT YAPTIRMAK SUÇU’ ndan l0 AY HAPİS CEZASI’ na çarptırılan; ( l0 aylık hapis cezası, para cezası’ na çevrilmiştir ), ve de MİNARELER SÜNGÜ – KUBBELER MİĞFER – MÜMİNLER ASKER – CAMİLER KIŞLAMIZ diye, maksatlı şiirler okuduğu için kesinleşmiş hapis cezasını; hapishanede fiilen yatarak çekmiş olan eski mahkûmların; ABD. nin KEMAL DERVİŞ başta olmak üzere, beslediği çok sayıdaki yandaşlarını maşa olarak kullanıp tezgâhlattırdığı bir karambol seçim ortamında, Türk halkı’ nın sadece % 25 i’ nin OYU’ nu alabilmiş olmalarına karşın, yerleşebilecekleri bir makam haline getirilmiş olmaması gerekirdi.

Başbakanlık makamı’ nda oturan: TC. Devletinin lâik düzenini yıkma amaçlı beyanları nedeniyle, kesinleşmiş hapis cezasını hapishane’ de fiilen yatarak çekmiş olan AKP genel başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın; 26. adet yolsuzluk ve usulsüzlük dosyası; TBMM. nin KANUN ÇIKARMA ve KARAR ALMA YETKİSİ kötüye kullanılarak, KİŞİYE ÖZEL KANUN çıkarılmak suretiyle işlemden kaldırılarak, örtbas edilmiştir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN; devlet güvenlik mahkemesi savcıları sayın NUH METE YÜKSEL ile, sayın ÖMER SÜHA ALDAN tarafından yürütülen ve 12 klâsör’ den oluşan; İ D A M I İ S T E N E NDOSYALARDAN “ YARGILANIP BERAAT ETTİĞİ İÇİN DEĞİL – ZAMAM AŞIMI’ NA UĞRADIĞI “ gerekçesi ile, dosyalar raf’ a kaldırılarak örtbas edildiği için kurtarılmıştır. ( STAR GAZETESİ 30. Ocak. 2004 CUMA ).

Beyni gerçekten çalışan: tencere – tava ile, üç beş torba kömür – 1 torba un rüşveti’ ne teslim alınamamış T.C. Devleti’ nin gerçek vatandaşları; bu soruların önce yanıtlanmasını, sonrasında ise, gereğinin yapılmasını bekliyor.

MİLLİ İRADE’ nin parlâmentoya gerçek anlamda yansımasını çok büyük ölçüde engelliyen çarpık seçim kanunu ve sistemi – Yüksek Seçim Kurulu’ nun affedilmesi mümkün olmayan bariz hataları ile; ABD. nin çevirttirttiği envai çeşit oyunlar neticesi; kayıtlı seçmen’ in sadece % 25 i’ nin OYU’ nu alabildiği halde, parlâmento’ daki üye tam sayısının 2/3 sinden fazlasını ele geçiren AKP. GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ ın, kendi ifadesi ile, 24. TEMMUZ. 1974’ te İETT Altıntepe daire müdürlüğü“ TEMİZLİK KADROSU “ nda; “ VASIFSIZ İŞÇİ “ SIFATI İLE İŞE BAŞLADIĞI’ nı, 14. Aralık 2004 salı günü yayınlanan MİLLİYET GAZETESİ’ ndeki RÖPÖRTAJI’ nda; yazar CAN DÜNDAR’ ın kaleminden öğrendik. AKP. GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ ın; daha Başbakanlık makamı’ na oturmadan önce, en az 1.000.000.000 US. DOLARI ( 1. Milyar ABD. DOLARI PARASI )’ nın olduğu, Türkiye’ nin baş patronu RAHMİ KOÇtarafından dile getirilmişti. Bu husus İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI sayın DOĞU PERİNCEK tarafından; ULUSAL KANAL Tv. de birçok kez dile getirilmiş olmasına karşın, bugüne dek YALANLANAMAMIŞ’ tır. Ailesi’ nden hiçbir ciddi mal varlığı intikal etmiyen, İETT’ nin eski vasıfsız işçisi, İMAM – HATİP menşeli Recep Tayyip ERDOĞAN; son derecede korkunç bu SERVETİ nasıl elde edebilmiştir?.Kaldı ki, Türk halkı bugün kahve sohbetlerinde kendi aralarında, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ ın; 10.000.000.000 US.Doları, ( On milyar Amerikan doları ) – ( 20.000.000.000.000.000 ) tl – ( 20. katrilyon Türk lirası ) nın olduğunu konuşuyor.

Ben buradan nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen, tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN’ a soruyorum ve verebileceği bir cevabı varsa, cevap vermesini talep ediyorum:

Sen “ EGEMENLİK KAYITSIZ – ŞARTSIZ MİLLETİNDİR LÂFI KOSKOCAMAN BİR YALANDIR. “ dedin mi? – Sen TÜRKİYE’ de ŞERİAT DEVLETİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞINA YÖNELİK OLARAK “ DİNİM, ALLAHIM, VE BÜTÜN MUKADDESATIM ÜZERİNE YEMİN VE KASEM EDERİM “ dedin mi? – Sen “ HEM MÜSLÜMAN, HEM LÂİK OLUNMAZ; YA MÜSLÜMAN OLACAKSIN, YA LÂİK “ dedin mi? – Sen “ TUTTURMUŞLAR LÂİKLİK EL’ DEN GİDİYOR DİYE, BU MİLLET İSTEDİKTEN SONRA TABİ – ­ İ’ ki EL’ DEN GİDECEK, BUNUN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ,” dedin mi? – Sen “ ATATÜRK’ e SAYGI DURUŞU’ nda SAP GİBİ AYAKTA DURMAYA GEREK YOK “ dedin mi? – Sen Rize’ deki bir konuşmanda, ATATÜRK’ e “ ÖLÜ İNEK BENZETMESİ “ yaptın mı? Sen “ REFERANSIMIZ İSLÂM’ DIR,” dedin mi? – Sen “ KİMSE KENDİ PUTU’ NU DİKMEYE GAYRET ETMESİN. BİZ PUTLAR’ I DEVİRMEYE GELİYORUZ.” Dedin mi? – Sen “ DEMOKRASİ BİZİM İÇİN AMAÇ DEĞİL; ARAÇ’ TIR. “ dedin mi? – Sen ” ŞU ANDA DEVLETİN ALTI TELEVİZYONU İLE, DİĞER KANALLAR; AYŞELER’ İN, FATMALAR’ IN VÜCUDUNU TEŞHİR EDİYOR, DEVLET ADETA HER EVE BİR KERHÂNE KURMUŞ DURUMDA, TÜSİAD ÜYELERİ YURT DIŞINA GİDERKEN YANLARINDA HEDİYE OLARAK ALÇI’ DAN PUTLAR GÖTÜRÜYORLAR “ dedin mi? – Sen “ YILLARCA İLLE’ DE NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE DERSEN, KAİDEDİR’ Kİ, ETKİ TEPKİYİ DOĞURUR. ÖBÜRÜ’ DE NE DİYECEK? NE MUTLU KÜRDÜM DİYENE DİYECEKTİR. “ Dedin mi?

Beyni gerçekten çalışan: tencere – tava ile, üç beş torba kömür – 1 torba un rüşveti’ ne teslim alınamamış T.C. Devleti’ nin gerçek vatandaşları; bu soruların önce yanıtlanmasını, sonrasında ise, gereğinin yapılmasını bekliyor..

2002 Yılı’ nda gerçekleşen genel seçimlerde; AKP kayıtlı seçmen’ in sadece % 25’ i nin OYU’ nu alabilmiş olmasına karşın ( kullanılan geçerli oyların % 34.43’ ü ); TBMM’ si ndeki 550 milletvekilinden 363 ünü; yani meclisin % 66′ sını ele geçirmiştir. Kullanılmayan oy CHP’ nin aldığı oydan daha fazladır ( Yaklaşık AKP nin aldığı OY civarı ). TBMM’ sine milletvekili sokabilen ( TBMM’ sinde temsil edilme olanağı bulabilen ) AKP ve CHP’ nin, TC. Seçmeninden alabildikleri toplam OY ise; kayıtlı seçmen’ in sadece % 40 ı’ nın OYU’ dur.

Toplam Seçmen………………………………………………..: 41.407.015
Toplam Kullanılan Oy………………………………………..: 32.753.386
Toplam Geçerli Oy…………………………………………….: 31.510.007

Oy kullanmayanların sayısı………………………………..: 8.653.029
Geçersiz ve kullanılmayan oy toplamı………………….: 9.897.008
AKP nin aldığı oy ………………………………………………: 10.848.704
CHP nin aldığı oy……………………………………………….: 6.114.843
%10 barajına takılıpmecliseyansımayan oy toplamı : 14.546.460

Meclis dışı kalan ve Kullanılmayan oy toplamı……….: 24.443.468

Kullanılmayan oylar orantılı bile dağılsa AKP tek başına iktidar olamazdı.. AKP’ nin demokrasi dediği % 25 = % 66 eşitliğini sağlayan zorba seçim sistemidir, her türlü katakulliye açık olan SEÇSİS’tir.

3- DOLMABAHÇE’ de Büyükanıt’ la AKP’ nin kapatılmasının engellenmesi mi konuşuldu?

Hem Recep Tayyip ERDOĞAN, hem de YAŞAR BÜYÜKANIT tarafından Mezara kadar saklanacağı söylenen DOLMABAHÇE SARAYI görüşmesinde neler konuşuldu? ve YAŞAR BÜYÜKANIT’ ın emrine PKK ile mücadele ettiği iddia edilerek, TC. Devleti kesesinden emekliliğinde kullanması amacı ile, TRİLYONLUK 1 ZIRHLI OTOMOBİL niçin tahsis edildi? Bu gerekçe dayanak olarak kabul edilecekse; sayın orgeneral İSMAİL HAKKI KARADAYI’ nın emrine en az 10, sayın org. HÜSEYİN KIVRIKOĞLU’ nun emrine de en az 5 zırhlı otomobil’ in tahsis edilmiş olması gerekirdi.

AKP. nin kapatılması davası ile, DOLMABAHÇE SARAYI görüşmesinin bir ilişkisi var mı?

Dolmabahçe sarayı görüşmesinde sağlandığı söylenen mutabakat sonucu, o dönemin Genelkumay Başkanı olan YAŞAR BÜYÜKANIT’ ın; Askeri Yargıtay kökenli emekli Anayasa Mahkemesi üyesi olan, sayın ABDULLAH NECMİ ÖZLER üzerinde, OYU’ nun rengini değiştirerek; AKP. nin KAPATILMAMASI yönünde OY kullanması hususunda bir etkisi ( telkini ) olmuşmudur? ve YAŞAR BÜYÜKANIT tarafından Recep Tayyip ERDOĞAN’ a bu yönde bir söz verilmişmidir? Bu hususların TC. Devleti devlet ciddiyeti ile araştırılmasını talebediyorum. Zira o tarihe kadar sayın ABDULLAH NECMİ ÖZLER; sürekli olarak AKP. nin kapatılması yönünde oy kullanan 6 sayın üye ile aynı istikamette oy kullanır idi.

Yine; AKP. nin kapatılma davası ile ilgili olarak, Hürriyet gazetesi köşe yazarı sayın YALÇIN DOĞAN’ ın; 22. Ağustos. 2008 günü HÜRRİYET GAZETESİ’ nde yayınladığı yazısının bir bölümünü de; ciddiyetle incelenmesi ve değerlendirilmesi dileklerimle burada dile getiriyorum.

“ AKP kapatma davası görüşülürken, karardan 1 hafta önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç TBMM Başkanlığına yazı yazarak, Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili tasarının bir an önce yasalaşmasını istiyor. İki ( 2 ) yıldır bekleyen tasarıyı AKP hemen öne çekiyor, istek yerine getiriliyor.

Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı AHMET AKYALÇIN aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi. KAPATMA DAVASINDA OY KULLANAN BİR ÜYE. Tasarı mecliste kabul ediliyor. Bir hafta sonra AKP davasında AHMET AKYALÇINKAPATMA ALEYHİNE OY KULLANIYOR. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : Uyuşmazlık Mahkemesi yasasında yapılan değişiklik, MAHKEME BAŞKANI VE ÜYELERİNE KIYAK ÇEKİYOR. Ücret artışı, görev süresi uzatımı gibi. Adalet duygum yaralanıyor. Çünkü : önünde kapatma davası bulunan yüksek mahkeme başkanı, kapatma kararının muhatabı olan iktidar partisinden, o dönemde hiçbir istekte bulunamaz. Hele de, kapatma davasına bakan mahkeme üyelerinden biri, bu istekten yararlanan konumda ise. “

Bunlara ilâve olarak, Anayasa mahkemesi üyesi sayın SERRUH KALELİ’ nin de, AKP. kapatma davası görüşülürken; toplantıdan bir gerekçe ile ayrılıp, başkan HAŞİM KILINÇ’ ın odasındaki telefondan; banka hesaplarını kontrol ettiği şeklindeki haberleri de basından okuyarak bilgi sahibi olmuştuk.

N E T İ C E – İ T A L E P :

1- Yukarda açıkladığım bilgi ve belgelerden yola çıkılarak; 2002 Genel seçimi’ nin devamı olan, 2003 yılı Y E N İ L E N E N ( yeni seçim değil ) Siirt milletvekilliği seçiminde; ANAYASA ve YASALAR paspas gibi çiğnenerek, meşruiyet ile de uzak – yakın hiçbir ilgisi olmayan yöntemlerle; nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN’ a; önce SİİRT MİLLETVEKİLLİĞİ, akabinde de Başbakanlık makamı GAYRİMEŞRU YÖNTEMLERLE ve YOK HÜKMÜNDEKİ kararlarla bahşedilmişti. Arzetmeye çalıştığım bu gayrimeşru yöntemlerle hükümet koltuklarının işgal edilmesi olayının hesabı sorulmadan, Recep Tayyip ERDOĞAN ve Abdullah GÜL başta olmak üzere; önde gelen çok sayıdaki AKP’ li nin;

A- CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

B- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

C- MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ’ nde

aday olamıyacaklarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı’ nın acilen alınarak, yazılı ve görsel MEDYA’ dan YÜCE TÜRK ULUSU’ na YSK bildirisi olarak tekrar tekrar yayınlatılmasını arz ve talep ediyorum.

AKP ileri gelenlerinin MUHTAR adaylıkları dahi kabul edilemez.

2- Irak – Süleymaniye’ de; en seçkin SUBAY ve Astsubaylarımız’ ı

ABD haydutları aracılığı ile, turuncu tulumlar içerisine sokturttuktan sonra, ellerine kelepçe’ de vurdurup, başlarına ÇUVALLARI ABD. haydutu Wolfowitz’ i bizzat ayartarak geçirttirtmek suretiyle “ VATANA AÇIKÇA İHANET ETMİŞ OLMA SUÇU “ nu kesinlikle işlemiş olan; Recep Tayyip ERDOĞAN ve Abdullah GÜL ile birlikte; lideri oldukları AKP. ( Adalet ve kalkınma partisi ) nin, Cumhurbaşkanlığı – Milletvekilliği ve Mahalli İdareler genel seçimlerinden dışlanmalarını( bu seçimlere sokulmamaları kararı alınmasını ) en derin saygılarımla arz ve talep ederim.

Yüksek seçim kurulu ( YSK ) nun “ ÇUVALCI VATAN HAİNLERİ TÜRK ULUSUNU HİÇBİR ŞEKİLDE TEMSİL EDEMEZLER ve KESİNLİKLE CUMHURBAŞKANI – MİLLETVEKİLİ ve BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLAMAZLAR “ şeklinde bir karar alarak; bu kararlarını gerekçeleri ile birlikte; yazılı ve görsel medyadan YSK. Bildirisi olarak YÜCE TÜRK ULUSU’ na tekrar tekrar yayınlatmasını da, saygılarımla arz ve talep ederim. 13. Ocak. 2014 TİMUR EREN

Adres : Paris Caddesi, şimşek sokak 20/18

Tel : 0543 274 90 22 Kavaklıdere / A N K A R A

EKİ ; 1 ( Bir) 14. Temmuz. 2008 tarihi’ nde gereği için Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıkları ile birlikte; içişleri bakanlığına sunduğum yazılı ve ıslak imzalı dilekçem sureti.

D A Ğ I T I M

G E R E Ğ İ İ Ç İ N B İ L G İ İ Ç İ N

1- Genelkurmay Başkanlığı 1- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

3- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 3- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

4- Cumhuriyet Halk Partisi Gnl. Bşk. 4- Jandarma Genel Komutanlığı

5- Milliyetçi Hareket Partisi Gnl. Bşk.

YSK’ ya en son dilekem. 13. Ocak. 2014.doc

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: