ERGENEKON DAVASI : Beren Saat Ergenekon’un arasına girdi


Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek’in arasına Beren Saat girdi

Ergenekon ile Odatv davası tutuklusu Yalçın Küçük ve Ergenekon davası tutuklusu Doğu Perinçek, Beren Saat nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

Yalçın Küçük, Aydınlık Gazetesi’nde 25 Ekim Cuma günü yayınlanan yazısında Beren Saat’in isim analizini yaparak “Mizrahi ismi üzerinde durmuştum. ‘Beren’ adını da yanına koyabilirim, aslı ‘Berendt’, daha çok Macar Yahudileri’nde görüyoruz, Hannah Arendt’in adını hatırlatıyorum, tanınmış filozof, ancak ‘dt’ hoş değil, düşünüyoruz ve ‘Aren’ oluyor, kullandığımız isimlerdendir. Beren’i de böyle buluyorum” ifadelerine yer verdi.

“SENDEKİ GÜZELLİK BEŞ PARA ETMEZ, SENDE BU AD VE SOYADI İLE”

Küçük, 02 Şubat 2012 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan “Abide-i Hürriyet Tezleri IV İsim misim – Kitap mitap” başlıklı yazısında da“Avram var, ‘Ulu Baba’ veya ‘Yüce Baba’ demektir, ‘ulu’, yüce, ‘soy’isimleri ile ilgileniyorum. Ersoy veya ‘Ulusoy’ görünce, avdır, takip ediyorum. İsabetlidir, bunlar “sonradan olma” ama Beren’in asil olduğunu sanıyorum, ‘Beren’ adını sadece Macar Yahudiler taşırlar ve biz ile Ermeniler ‘saatçi’ deriz, çok nadir sözlüklerimde, ‘saat’ soyadının da Yahudiler’e ait olduğunu tespit edebiliyorum.

Beren Saat’e, sendeki güzellik beş para etmez, sende bu ad ve soyadı ile, bendeki bu araştırma olmasa diyorum. Yüksekliğin zirvesindedir, daha fazlasını göremiyorum” demişti.

“BER, TÜRKÇENİN EN ÖNEMLİ KÖKLERİNDEN BİRİDİR”

Doğu Perinçek 4 Kasım Pazartesi günü Aydınlık Gazetesi’nde, Küçük’ün Beren Saat ile ilgili yazdıkları için bir yazı kaleme aldı.

“Attila’nın yedinci göbekten atası Beren / Berent yoksa Yahudi miydi?” başlıklı yazısında Perinçek, “Ber/Ver kökü, Yakut, Teleüt, Altay, Kırgız, Tatar, Bulgar, Kazak, Türkmen, Kıpçak-Kuman ve Anadolu Türkçesinde yüzlerce sözcüğün üretildiği bir köktür. Türkçenin en önemli kök hecelerinden biridir” dedi ve Ber/Ver, köklerinin Türkçenin en önemli köklerinden olduğunu belirterek Beren isminin o kökten geldiğini söyledi.

İşte Doğu Perinçek’in yazısının tamamı:

"Bizim Yalçın Küçük ile arkadaşlığımız, sağlamlığını yalnız emek davasından almaz. Aynı zamanda hakikat aşkına ve bilimsel dürüstlüğe dayanır. Ta 1960’lardan ve gece gündüz küçücük bir odayı paylaştığımız Haymana günlerinden beri çatır çatır tartışırız. Aydınlar arasında sevginin en güzel nişanesidir bu.

BEREN YOKSA İBRANİCE Mİ?

Yalçın arkadaşım geçende Aren’den Beren’e geçerek, Macar Yahudileri ile ilişkilendirdi (Aydınlık, 25 Ekim 2013). Bu, Yahudi takıntısından kaynaklanan bir uydurmadır.

Çünkü Ber/Ver kökü, Yakut, Teleüt, Altay, Kırgız, Tatar, Bulgar, Kazak, Türkmen, Kıpçak-Kuman ve Anadolu Türkçesinde yüzlerce sözcüğün üretildiği bir köktür. Türkçenin en önemli kök hecelerinden biridir. Pasifik Okyanusu’ndan Tuna boylarına kadar Türkçenin her ağzında bulunması, bu hecenin en derin köklerine kadar Türkçe olduğunu kanıtlar. Prof. Dr. Emine Naskali Gürsoy dostumuz, Moğolca-Türkçe sözlüğünde Ber/Ver kökünü Moğolcaya bağlıyor, kanıtlarını bilmiyorum.

Orhun Yazıtları’nda nerdeyse birkaç satırda bir geçen Ber kökünün 8. yüzyıldan önce Moğolcadan Türkçenin bütün ağızlarına geçtiğini kanıtlamak nasıl olabilir, onu da canlandıramıyoruz.

BÜTÜN TÜRKOLOGLARIN OYBİRLİĞİ

Bizim Türk bilim adamlarımız, denilebilir ki Türkçülük yapıyorlar. Ne var ki, dünyanın bütün Türkologları aynı görüşteler. Ber/Ver, Türkçenin en önemli köklerinden biridir. Beren de o kökten gelir.

Hemen ilk akla gelen Vambery, Radloff, Clauson, Schott, Lubotsky, Gumiliev’in sözlük ve eserleri anılabilir. Örneğin en eski Türkçe Kökenbilim sözlüğü olan Vambery’nin eserinde Ber/Ver kökü şöyle açıklanır:

Vermek, armağan etmek, adamak, sadakat, özveri, fedakârlık anlamlarına gelen yüzlerce sözcük, Türkçenin hemen her ağzında Ber/Ver kökünden türemiştir. Berenden onlardan biridir. Berin, Perin, Perinçek de öyle. Hepsi ta Kutadgu Bilig’e ve Divan-ı Lügat-it Türk’e kadar uzanıyor. Kutadgu Bilig’i de Yahudiler yazdıysa, onu henüz öğrenemedik.

BER’İN İKLİMLER ARASI YAYGINLIĞI

Ber kökünün iklimler ve kıtalar arası yaygınlığı, Macar, Rus, Bizans, Arap ve İskandinav dillerine kadar uzanmıştır. Hatta Vikinglerin İskandinav, Bizans, Arap ve Rus kaynaklarında ve Divan-ı Lügat-it Türk’te Väring, Vering, Vareg, Varyag, Varang, Al Baring, Barani diye anılmasını, Türkçe bağlamında uzun uzun bu köşede tartıştık (Aydınlık, 25 Ağustos, 2 Eylül, 8 Eylül, 15 Eylül, 22 Eylül 2013).

O yazılardan sonra elime bir metin daha geçti. Omeljan Pritsak’ın "Güney Avrupa’nın Türk Göçevleri" başlıklı incelemesi. Sağolsun Gökhan Emecan’ın yolladığı "Türkçe Konuşanlar" başlıklı dev kitabın 197-213. sayfalarında bulabilirsiniz. Kuban kökeninden yerdeşim Prof. Dr. Doğan Kuban’ın önderliğinde hazırlanan yetkili uzmanların çalışmalarını derleyen bir eser.

BERENDİLER TARTIŞMASI

Pritsak, bu çalışmasında, Yalçın Küçük arkadaşımın Beren merakını giderecek önemli bilgilere yer veriyor.

Kuzey Karadeniz bozkırlarındaki ( Eski Kıpçak bozkırı) Berendei ya da Türkçe deyişiyle Berendi kabilelerinin adının kökenini araştırırken, Golden ve Rasonyi’nin görüşlerini de aktarıyor. Onlar da bu köşede daha önce yazıldığı gibi, Türkçe Ber kökünü öneriyorlar. Pritsak’ın itirazları da var. Anadolu’daki Berendi adlı köyleri yabancı bilginlerimiz bilmiyor, onu da ekleyerek tartışmayı aktarıyoruz.

Rus, Macar ve Romanya kaynaklarında bulunan Brendei isminin etimolojisini belirlemek için birçok girişim yapılmıştır. Peter B. Golden, L. Rasonyi’nin önerisi olan Türkçe ber (vermek): ber-in.di , "kendini veren kişi" açıklamasını kabul etmiştir. Yine de bu etimoloji hakkında ciddi itirazla gösterilebilir:

1) Dönüşlü form /ber–in/ çok nadirdir ve özel isimlerde kullanılmaz;

2) İkinci sesli harf /i/ değil /e/’dir yani isim berin değil beren’dir;

3) /beren/ sözlü olmayıp nominal kökenlidir, Macarca kayıtlarda olduğu gibi, Bereny, Beren–d, Beren-c, vs.

Kievan Chronicle’da İgor Ol’govic’in ölümü yazısında, Prens İgor’un emrinde olan 1146 göçebenin, İgor’dan soğudukları İzjaslav Mytislavic’e bağlandıkları belirtilmektedir. Hypathian el yazması bu göçebelerin Chernye Klouki olduklarını, Laurentian el yazması ise "Peren’leev" olduklarını söylemektedir. Radziwill ve Academy kopyaları ise Laurentian gibi (birtakım Berendeev) demektedir. Böylece, alışılmış Berende yerine Laurentian tarihi Peren’le’yi ortaya koymaktadır.

İlk b harfinde ara sıra görülen b-r>p-r sırasındaki değişiklik neredeyse her Türk dilinde rastlanan bir olaydır (örneğin Osmanlıca parmak, barmak’tan gelir). Peren aslında Türkçe beren’i anlatmaktadır. Modern Kazakça’da bunun damak ile ilgili bağlantısı vardır (örneğin beren =b’er’en). Peren-li şekli de Beren-di deki /di/’nin denominal-nominal eklentinin alofonu olduğunu işaretlemektedir: /li

Tüm Türk dillerinin içinde yalnızca Kazakça ve Kırgızca /beren/ – /beran/ kelimesini bir kabile ismi ve özel isim (Bereny =Beren–ay) olarak korumuştur. İsim olan beren’in anlamı en iyi Kırgız dilinde:

1) "altın sarısı kartalın en iyi cinsi";

2) "güçlü, savaşçı, kahraman" olarak korunmuştur. Kazakça’da anlam değişmiştir:

1) "en üst kalite çelik";

2) "en iyi kalite kadife";

3) "akıllı, meşhur."

Beren sözcüğünün orijinal anlamının "altın sarısı kartal" olduğundan şüphe edilmemektedir. Türk’lerde, vahşi kuşların ve hayvanların isimleri eski totemlere dayanan inançlarda çok önemli bir yer tutmaktadır. Öne sürülen etimoloji çok çarpıcı olabildiğinden /l/’nin /L/’ye dönüşü modern dillerde daha önce belirtilmiştir. Berendi

1) Bjanduk=ban-dü-k(+lig+küçültme eki-k) "beni var"/ Volodimer Monomakh’ın bir sayfasının adı;

2) It-ogdi , it-ogli’nin diğer bir şekli "köpeğin oğlu" / Polovsi kabilesi. Her iki form Hypathian kaynaklarında mevcuttur. It-ogdi şeklinde /l/’den /L/’ye olan ve /g/’den sonraki Kazakça değişikliği görmekteyiz. Sonuç olarak, Berendi ismi /beren/ + /Li/ "altın sarısı kartal" (totem gibi) olarak etimolojileşmelidir.

Bu alıntıyı niçin böyle uzun aktardık. Ber kökünün ve Beren isminin Türkçe kökeni konusunda bir kuşku yok bilim adamları arasında. Tartışma, Türkçe olan bu sözcüğün çeşitli anlamlarıyla ilgilidir.

Burada Beren>Berend sözcüğünün Macarcaya girişini de görüyoruz. Yahudilikle falan ilgisi yok! Saplantılarla bilim yapamayız.

ATTİLA’NIN YEDİNCİ GÖBEK ATASI BEREN / BEREND

Daha önce de burada belirtmiştik. Chronica Hungarorum ve benzeri Latince kaynaklarında, Attila’nın 30 göbek soyağacı diye isimler veriliyor. Yedinci göbekte Beren/Berend var. Şöyle: Attila, Bendeguz, Torda/Turda/Tardu, Şemen, Etheu, Kadiça, Beren/Berend! Hepsi Türkçe açıklanan isimler 30. göbeğe kadar devam ediyor.

Bu soyağacının tarihsel gerçeğini tartışmıyoruz. Ancak Beren/Berend, Yahudi kaynaklı isimler değil, sonuna kadar Türkçe. Yalnız kökeni değil, tarihsel adlandırmalar da çok yaygın Türkçe!

Attila’nın Yedinci göbek atası Beren/Berend bu hesaba göre MS 3. yüzyıla denk düşüyor. Hazarlar ve Karaimler çok sonra. Ama Yalçın Küçük arkadaşım, her zamanki bilimsel gayretiyle Attila’nın da Yahudi kökenli olduğunu ispatlarsa, pes etmekten başka çare kalmıyor.

"NUH’UN ÇOCUKLARI" OLDUĞUMUZA GÖRE!

Yalçın arkadaşıma bir kopya da vereyim. Attila’nın 30 göbek soyağacı, Ham/Yafes ve Nuh peygambere kadar gidiyor.

Böylece Tevrat ve bütün kutsal kitaplar kaynaklı Türk şecerelerine gelmiş oluyoruz. Buradan çıkış yok!!!

Hepimiz "Nuh’un çocukları" olduğumuza göre, Yalçın arkadaşımızın bütün Yahudi ve Sabatayist keşifleri doğrulanıyor. Bütün yollar, İbrani’ye çıkıyor.

Muhteşem Süleyman bile paçayı kurtaramadığına göre, boş yere çırpınıyoruz."

Aynı dava nedeniyle tutuklu bulunan Perinçek ve Küçük, Beren Saat nedeniyle fikir ayrılığına düşmüş oldu.

Odatv.com

Reklamlar

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: