DES, 23 Nisan Mesajı; 2 Bin Çocuk Cezaevinde!


DES, 23 Nisan Mesajı; 2 Bin Çocuk Cezaevinde!

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. yıldönümünü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Çocuklarımız Aydınlık Türkiye’nin Birer Meşalesidir. Hem milletimiz hem tarihimiz açından anlamı çok büyük olan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KALİTELİ EĞİTİM HAKKI

Gürkan Avcı, mesajında şunları söyledi; “Bundan 94 yıl önce büyük fedakârlıklarla kurulan ve milli mücadelemizin merkezi olan TBMM, milletimizin iradesinin yansıması olmaya devam etmektedir. Bugün bizlere düşen görev çocuklarımıza en kaliteli düzeyde eğitim vermek, eğitimde fırsat eşitliğini tesis etmek, en ileri seviyede demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, ekonomik kalkınmasını sağlamış saygın ve müreffeh bir Türkiye’yi oluşturmaktır.

ZORUNLU ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ VERİLMELİ

23 Nisan geleceğe ait umutlarımızın ortak paydasıdır. Bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımızın ortak teminatıdır. DES olarak, Hükümete, bütün siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Nasıl 23 Nisan 1920 Milli Mücadelede dönüm noktası olduysa, 23 Nisan 2014 de ‘Türkiye’nin çocuğa yönelik medeni, ekonomik ve toplumsal haklar bağlamında demokratik açılım gerçekleştirmesi’nin miladı olsun. 23 Nisan aynı zamanda, bütün dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Onlara bırakabileceğimiz en güzel miras; daha güzel, daha özgür ve daha adil bir Türkiye olacaktır. Çocuk hakları eğitimi ve öğretimi okul öncesinden başlayarak ilk ve ortaöğretimden yüksek öğretime kadar, yaygın eğitim programları dâhil tüm çerçevede ve bütünsellik içerisinde gerçekleştirilmelidir.

2 BİN ÇOCUK CEZAEVİNDE!

Ne yazıktır ki bugün 2 bin civarında çocuğumuz cezaevinde kalıyor. Bu yüzden içimiz buruk ve büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu çocuklarımızın yeri anne kucağı ve okuldur. DES olarak bu çocuklarımızın bir an evvel cezaevinden çıkarılarak aile ortamına kavuşmaları ve eğitim kurumlarıyla buluşmasını İstiyor bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin lokomotifi olacak olan üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar başta olmak üzere, engelli çocuklarımız ve her çocuğumuzun gelişimi için hızla mevzuat ve uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin nitelikli ve iyi yetişmiş çocuklar aracılığıyla Dünyada barış tohumlarının atılmasına katkısı olmalıdır. Türkiye’nin çocuklarını ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetiştirmiş, yüreklerindeki sevgiyi yaşatmış ve eğitim başta olmak üzere tüm haklardan yararlanmalarını sağlamış bir Türkiye geleceğe güvenle bakabilir ve barış dolu bir dünya kurulmasına hizmet edebilir.

DES, 23 Nisan Mesajı; 2 Bin Çocuk Cezaevinde!.doc

DES: Eğitim Sistemimiz Yüzünü Geleceğe Çevirmelidir!


Eğitim Sistemimiz Yüzünü Geleceğe Çevirmelidir!

DESAM tarafından düzenlenen ‘Yeni Nesil Eğitim ve Yeni Nesil Öğretmen’ konulu toplantısında konuşan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin mevcut eğitim sisteminin geleceğe göre tasarlanmadığını ve Fatih Projesinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi halinde bu dönüşümün sağlanabileceğini söyledi.

GELENEKSEL ÜNİVERSİTELER YERİNE 1 YIL SÜRELİ MİKRO ÜNİVERSİTELER

10 yıl sora bilginin ve eğitimin yarıdan fazlasının online verileceğini belirten DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında işler, meslekler ve eğitim formları internet üzerinden şekillenecek. Türkiye’deki insan sayısından daha fazla alet internet üzerinden çalışacak. Bu nedenle gençlerimizin ülkemizde ve dünyada nitelikli işler bulması ve geçerli meslekler edinmesi için eğitim ve teknolojideki bu büyük değişime uyum sağlayan bir eğitim sistemi tesis etmemiz gerekiyor. Türkiye eğitim süresi 4 – 5 yıl olan geleneksel üniversiteler yerine özel ihtisas alanlarında uzmanlaşmış 6 ay 1 yıl süreli eğitim veren mikro üniversiteler kurmayı şimdiden yatırım ve planlama programına almalıdır” dedi.

OKULLARDA KLASİK MESLEKLER ÖĞRETMEK GERÇEKÇİ DEĞİL

Türkiye’de ilk, orta ve lise eğitiminde müfredattan, uygulama ve tedrisata kadar hemen herşeyin geçmiş ile ilgili olduğunu kaydeden Gürkan Avcı, “Oysa eğitim sistemimizin tüm basamakları geleceğin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanmalı ve çocuklarımıza bu projeksiyoları aktaracak nitelikle olmalıdır. Okullarımız ve öğretmenlerimiz kendilerini eğitimdeki bu yaratıcı inovasyona adapte edemezlerse eğitim sistemimiz daha büyük bir düşüşe geçecektir. Gençlerimize klasik meslekleri edindirmek gerçekçi ve efektif değil. Günümüzdeki bir çok meslek yok olacak ve yerlerine yüzlerce yeni iş olanakları belirecek. Bütün bunların yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının ‘yeni nesil öğretmen’ yetiştirme politikası oluşturması da gerekiyor.” diye konuştu.

ÖĞRETMENSİZ EĞİTİM VE PİLOT OKUL MESELESİ

Resmi açıklamalara göre Türkiye’de 125 bin civarında dünyada ise 20 milyon civarında öğretmen açığı var. Dünyadaki çocukların yüzde 23’ü Türkiye’deki çocukların ise binde ikisi temel eğitime devam edemiyor. 2023 yılında Türkiye şimdikinden 2 kat daha eğitimli olacak. Bu itibarla Türkiye’nin çağdaş dünya eğitim sistemleriyle entegre olabilmesi, 2023 hedefine ulaşabilmesi için daha şimdiden öğrencilerin kendi hız, ilgileri, istidat ve beceri düzeylerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde eğitim veren pilot okul uygulamalarını başlatması gerekir”dedi.

YENİ NESİL ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ VAR

Bilgi çağıyla birlikte eğitimin tanımının, okul yapılarının ve yeni nesil öğretmenlik kavramının tartışılmaya başlandığını söyleyen Gürkan Avcı, “Ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumlar çağa ayak uyduramadığı gibi ‘Yeni Türkiye’ye de ayak uyduramadığını düşünüyorum. Okullarımızı akıllı tahtalarla ve son teknolojiyle donattığımız zaman eğitimde kaliteyi ve verimliliği yakalayacağımız zannediliyor. Öğretmenin öneminin azaldığı düşünülüyor. Aksine, gelişen teknoloji öğretmene olan ihtiyacı daha fazla artırmıştır. Hatta gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşmak için nitelikli, donanımlı, motivasyonu yüksek sorunsuz öğretmene olan ihtiyaç artmıştır. Kaldı ki eğitim sistemimizde yapılan hiçbir reform öğretmen olmadan başarı sağlayamaz. Eğitimin temel öğesi, çekirdeği öğretmendir. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye’nin en önemli temel taşı bu misyon, ruh ve donanıma sahip öğretmenler olacaktır. Bu itibarla benzer kaygı ve farkındalıklar içerisinde olduğumuza inandığımız Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın bu yönde atacağı her türlü adımı desteklemek, katkıda bulunmak gereklidir diye düşünüyorum” dedi.

DES; Eğitim Sistemimiz Yüzünü Geleceğe Çevirmelidir!.doc

Yerel Medya Bulusmasi


Yerel gazetecilere Hollanda Türk Medyası anlatıldı

Türkevi Araştırmalar Merkezi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi kapsamında T.C. Lahey Büyükelçiliği Basın Müşavirliği ile NVJ ( Hollanda Gazeteciler Vakfı) organizasyonuyla Hollanda’yı ziyaret eden Türkiye yerel medya temsilcilerine Hollanda Türk Medyası hakkında bilgilendirdi.

Türkiye’den gelen yerel gazetecilerle Amsterdam Meram restourant’da bir araya gelen Türkevi Araştırmalar Merkezi (ATAM) başkanı Veyis Güngör, geçen yıl yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı ve Hollanda Türk Medyası hakkında bilgi verdi.

Hollanda’da Türkçe medyanın tarihsel gelişimi hakkında bir konuşmayapan Veyis Güngör, Avrupa Birliği Erasmus değişim projesi çerçevesinde Hacettepe Üniversitesinden gelen stajer öğrencilerin de yardımıyla gerçekleştirdikleri “Hollanda’da Türkçe Yerel Medya Araştırması Anket ve Mülakat Sonuçları”ndan örnekler verdi. Güngör araştırmanın “Türk medyası ve Türkler; Türk medyası ve Hollandalılar; Haber kalitesi ve sektörde profesyonellik; Türkçe medya organlarında Türkçe kullanımı; Sübvansiyon ve reklam gelirleri; Medya kuruluşları için mesleki örgütlenme / rekabet” gibi temalar üzerinde yoğunlaşıldığını açıkladı.

Hollanda’daki Türklerin bilgi, haber, kültür, eğitim, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, Türkçeyi yaşatmak gibi önemli bir misyona sahip olan Türkçe yerel medya’nın genel olarak aylık ve üç aylık yazılı basın, haftalık ya da periyodik televizyon yayıncılığı ve internet gazete ve televizyon yayıncılığı olarak devam

ettiğini belirten Veyis Güngör ‘Türkçe yerel medya Hollanda’da, Avrupa’da yaşayan ve Tükçe konuşan kitlenin başta Türkiye olmak üzere Türkçenin konuşulduğu tüm dünya coğrafyasındaki kitelelerle iletişimi sağlaması için önemlidir. Türkçe medya, Avrupa’nın geleceği için de önemlidir. Zor şartlar altında hayatiyetlerini devam ettiren Türkçe medya, Avrupa’da genç Türk çocuklarının Türkçe’yi unutmamaları için bir fırsattır. Türkçe medya, karşılaştıkları sorunları aşarak, direnmeli ve ayakta kalmalıdır” dedi.

Programa T.C. Lahey Büyükelçiliği Basın Müşaviri Emrullah Akgündüz katılırken, Türkiye’den de Emrah Sümer (Uzman), Serkan Yücel (Uzman), Cihat Gemici (Uzman Yardımcısı), Mehmet Pişkin (Eruh) Yenigün Gazetesi, Bilal Dalgıç (Ergani) Diyarbakır Haber Gazetesi, M. Yücel Durak, (Siirt) Siirt’te Son Söz Gazetesi, Cumhur Dülek (Gaziantep) Gaziantep Olay Gazetesi, İsmail Koyuncu (Kahramanmaraş ) Kahramankent Gazetesi, Fatih Şendil (İzmir) Yeni Asır Gazetesi, Gökhan Aytaç ( Manisa ) Manisa Olay Gazetesi, Ali Yahya Öztürk, (Trabzon/Akçaabat ) Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Karadenizin Sesi Gazetesi, Nurgül Günaydın Kurum (Trabzon/Vakfıkebir ) Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Karadeniz’den Günebakış Gazetesi Bilgi Satıcı ( Malazgirt ) katıldılar.

Araştırma sonuçları info adresinden temin edilebilir.

http://www.turkevi.org

If you no longer wish to receive our newsletter, please click here to unsubscribe.

DES; MEB’in Demokratik Adımlarını Destekliyoruz!


MEB’in Demokratik Adımlarını Destekliyoruz!

73 bin 885Okul İdarecisinin seçimi ile ilgili Yönetmelik çalışması hakkında konuşan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Yönetmelik çalışması taslağı tarafımıza henüz gönderilmedi. Fakat çalışmanın kamuoyuna yansıyan; okul aile birliği yönetiminin, mahallelinin, öğretmen, öğrenci ve veli temsilcilerinin yani tüm eğitim bileşenlerinin okul müdürü seçiminde görüşünün alınması bölümünü özellikle olumlu bulduk. Eğitim sistemimizi en derinden ilgilendiren bu yönetmelikle alakalı olarak Milli Eğitim Bakanlığımızdan eğitim sisteminin demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve demokratik bir okul yönetimi bağlamında daha ileri adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI DAHA DEMOKRATİK

Okul yöneticilerini yalnızca sınavla seçmenin, ezberi ve mevzuat bilgisi güçlü kişilerin okul müdürü yapılmasının doğru ve sağlıklı bir yöntem olmadığını söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Okul idarecileri öğretmeniyle, öğrencisiyle ve velisiyle tüm eğitim bileşenleri ve çevreyle ilişkili, barışık, bilimsel ve demokratik değerlere sahip, hür düşünceye, karşılıklı yönetişime ve özgür iradeye saygılı kişiler olmalıdır. Demokratik bir okul ve yönetim istiyoruz. Üniversitelerde olduğu gibi okullarda da yöneticiler seçimle iş başına gelmelidir. Okullarımızı atananlar değil eğitim bileşenlerince seçilenler yönetmelidir” dedi.

DEMOKRATİK BİR TOPLUM İÇİN DEMOKRATİK OKUL!

Yönetici atama sistemi demokratik, katılımcı, adaletli ve sağlıklı olmadıkça bilimsel, kaliteli, demokratik ve verimli bir eğitimin verilemeyeceğini ve demokratik bir topluma geçilemeyeceğini ifade eden Gürkan Avcı, şunları söyledi;

TORPİL VE KADROLAŞMA BİTMELİ

Öğretmenlerimiz maalesef mevcut atama ve terfi sisteminde önünü görememekte, çalışarak, üreterek, kendini geliştirerek görevde yükselmeyi bir hayal olarak düşünmektedir. Artık torpil ve kadrolaşma son bulmalıdır.

EZBERCİ DEĞİL VİZYONER OKUL MÜDÜRÜ

Mevcut yönetici atama ve terfi sisteminde yazılı sınavlarda başarılı, kıdem ve sicil notu yüksek, yasa ve yönetmelik ezberi güçlü, siyasi referansları iyi olmak dışında bir özelliği olmayan çok sayıda kişinin yönetici olarak atanmasının söz konusu olduğu bilinen bir gerçektir.

OKULLAR SİVİLLEŞMELİ

Mevcut yönetmeliğin eğitimin genel ilkelerine, eğitim yöneticiliğinin ruhuna aykırılık gösterdiğini düşünüyoruz. Yüzlerce, binlerce öğrencinin devam ettiği okullarımızın sevk, yönetim ve idaresinin teslim edildiği müdür ve müdür yardımcılarının kişisel niteliklerinin, vizyon ve liderlik özelliklerinin mevcut sistemde önemsenmediğini görüyoruz.

OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLERE ROL MODEL, ÖĞRENCİLERE ABİ OLMALI

Bilgisayar dahi kullanmasını bilmeyen, gençlerin psikolojik gelişim evrelerinden, iç dünyalarından, pedagojiden bihaber, statükocu, siyasi pazarlamacı, okulu ticarethane, öğrencileri müşteri, öğretmenleri tahsildar gibi gören tüccar okul yöneticisi fotoğrafının artık değişmesi gerektiğini, yeniliğe açık, kendini geliştiren, vizyon sahibi, eğitim lideri, öğrencilerin ve velilerin hamisi, öğretmenlerin örnek aldığı okul yöneticilerinin iş başına getirilmesinin artık şart olduğunu düşünüyoruz.

OKULLAR DEMOKRASİNİN TALİMHANESİ OLMALIDIR

Geleceğimizi imar ettiğimiz okullarımıza gelişi güzel idareci atama lüksümüz olamaz. Demokratik eğitim sistemi adına, katılımcı demokrasiyi daha çocukken kültürlemek ve en başta okullarımızda tesis etmek adına, okullarımızı gelişmiş, çağdaş demokrasinin talimhanesi haline getirmek adına okul idarecilerinin demokratik bir temayülle seçilmesini öneriyoruz. Oluşturulacak okul Yönetim Kurulu’nun üyeleri arasına öğrenci, veli ve mahalli temsilcilerinin de alınması gerektiğini düşünüyoruz.

OKULLARDA HESAP VERİLEBİLİRLİK, PERFORMANS VE EĞİTİMİN KALİTESİ ARTAR

Bu sistemle öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okulda çalışan diğer görevlilerin okulu sahipleneceğini, okulda verilen eğitimin kalitesinden, okulun ihtiyaçlarını gidermeye kadar eğitim sisteminde dile getirilen birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini, okul-öğrenci, okul-veli, okul-öğretmen ilişkisinin kombineli bir şekilde güçleneceğini, hesap verilebilirliğin, ekip çalışmasının ve okulun performansının gelişiminin sağlıklı bir mekanizmaya kavuşacağını düşünüyoruz.

DES; MEB’in Demokratik Adımlarını Destekliyoruz!.doc

Başsağılığı


Değerli büyüğümüz Sadullah Halis Tokdemir’e Allah’tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve Demokrat Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Emine Gürsoy Naskali

DES, 3 Günlük ‘Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayı’na Anne Babaları da Davet Etti!


DES, 3 Günlük ‘Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayı’na Anne Babaları da Davet Etti!

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Antalya, Afyon, Bursa, Muğla ve Nevşehir illerinde Mayıs ayı itibariyle eğitimciler ve ilgili kamu görevlileri için başlattığı 3 gün süren ‘Çocuk ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayları’na öğrenci velilerini ve konuya duyarlı tüm vatandaşları da davet etti.

İÇKİ VE SİGARA İLKOKULA, UYUŞTURUCU ORTAOKULA KADAR İNDİ!

Resmi verilere göre sigara ve içki kullanma yaşının ilkokula kadar indiğini, alkol ve madde bağımlılığının ortaokul ve liselerde tehditkar bir boyut kazanmaya başladığını belirten DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, çalıştay ve davet çağrısı ile ilgili şunları söyledi;

SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR!

Bağımlılıklarla ilgili veli ve öğretmenlerimizin sorunlu öğrencilerle ve ilgili birimlerle nasıl iletişime geçecekleri ve ilişkileri ne yönde yürütmeleri gerektiği konusunda eğitim vereceğiz. Onları konunun bütün boyutları hakkında bilinçlendireceğiz.

Sağlıklı gençlik hedefiyle gayemiz; tüm tarafları harekete geçirmek, eğitim camiası içeresinde iletişimi artırıp, bu iletişimi canlı tutarak sorunun çözümüne anne ve babaların katılımını da sağlamak, gençleri tütün, alkol ve madde bağımlılığından uzak tutmanın yollarını göstermek ve sağlık bilinci gelişmiş toplumsal bir altyapı hazırlamaktır.

ZENGİN VE NİTELİKLİ BİR KADRO EĞİTİM VERECEK!

Çalıştaylarımızda alanında en tanınmış bilim insanları, akademisyenler, spor ve sanat dünyasından ve ilgili uzmanlardan oluşan zengin bir kadro ile katılımcılara çok değerli sunum, konferans ve konuşmalar yapılacak.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİYLE SERTİFİKA VERİLECEK

Türkiye’de bağımlılıkla mücadele daha çok asayiş sorunu olarak algılanmakta, yürütülen faaliyetler daha çok önleme, yasak getirme uygulamalarıyla yoğunlaşmaktadır. Oysaki biz bağımlılıkla mücadelede tekelci bir yaklaşım sergilemek yerine özel sektör, devlet ve sivil toplumu çözüm ortağı olarak oryante etmeyi planlıyoruz.

MAYIS AYINDA BAŞLAYAN ÇALIŞTAYLAR YIL BOYUNCA SÜRECEK!

Yıl boyunca sürecek çalıştaylarımız sayesinde çocuk ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almasına katkı sunacağız. Tütün, alkol ve madde bağımlılığı konusunda öğretmen ve velilerimizi, duyarlı, ilgili tüm vatandaşlarımızı bu mücadelenin en proaktif sorumlulurı haline getirmek ve eğitmek için kolları sıvadık.

EĞİTİMLER 5 YILDIZLI OTELDE VE 246 TL

5 yıldızlı otellerde 3 gece 4 gün konaklamalı çalıştayımıza katılmak isteyen duyarlı velilerimiz ve ilgili vatandaşlarımız için herşey dahil konseptli katılım bedeli toplam 246 TL olacak, otel ve havaalanı arasında transfer hizmeti yapılacaktır. Çalıştay katılımcılarımıza onaylı sertifika verilecektir. Sendikamızın resmi internet sitesi www.des.org.tr ye linkli www.saglikligenclik.org adresinden bilgi ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

DES, 3 Günlük ‘Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayı’na Anne Babaları da Davet Etti!.doc

Google Groups: Your Request to Opt Out of Email Invitations


Someone requested to change the invitation settings for your email address. If this was you, you can change your settings.

If you did not request this message, you can safely ignore it.

Visit Google Groups

Start your own group or report abuse.

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

İstihbarat Dünyası

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 3.000 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: